در صورت هر گونه مشکل با شماره های واحد پشتیبانی یا از طریق پشتیبانی ما ما در ارتباط باشید

دانلود گزارش کاراموزی شرکت حسابداری وحسابرسی ویرایش 97

دانلود گزارش کاراموزی شرکت حسابداری وحسابرسی ویرایش 97 دانلود گزارش کاراموزی شرکت حسابداری وحسابرسی ویرایش 97

گزارش کاراموزی در شرکت حسابداری و حسابرسی در 157 صفحه به صورت ورد و قابل ویرایش برای دانشجویان حسابداری و مالی که دوره کاراموزی خود را در شرکت های حسابداری و حسابرسی که خدمات حسابداری و حسابرسی ارائه میدهند تهیه شده است گزارش کاراموزی مربوطه در مهر ماه 97 ویرایش شده است و کلیه جداول حقوق و دستمزد ،بیمه،مالیات،بیمه و... بر اساس سال 97 تهیه شده است گزارش کاراموزی در شرکت خدماتی ارائه دهنده خدمات حسابداری کلیه امور مربوط به شرکت ها ائم از تهیه دفاتر رسمی شامل  دفتر روزنامه و دفتر کل ،تهیه صورت های مالی شرکت ها برای ارائه به اداره مالیاتی و افراد ذینفع ،تهیه گزارشات فصلی و تهیه لیست های حقوق و بیمه و مالیات و... و همچنین دفاع از حقوق شرکت ها در ادارات مالی و بیمه و دادگاه های حقوقی از وظایف این شرکت ها محسوب میگردد. گزارش کاراموزی مجموعه ای از آموخته های یک دانشجو رشته حسابداری ست که دوره کاراموزی خود را در یکی از این شرکت ها گذرانده است  که در 4 فصل تهیه گردیده است و بتوجه به اپدیت کردن این گزارش کاراموزی در مهرماه 97

نیازی به اپدیت کردن جداول محاسبات مالیاتی و بیمه ,افزایش حقوق سالانه کارگران و کارمندان شرکت ها ندارد. برای آشنایی با آموخته ها در این گونه شرکت ها فهرست مطالب بانضمام برش های از متن کاراموزی در زیر آورده شده است

 

فهرست مطالب

فصل اول   1

آشنايي کلی با مکان کارآموزی   1

مقدمه  2

خدمات مالی و حسابداری اهم   3

اهم انجام امور مالیاتی   3

فصل دوم  4

هدف از تاسیس مجموعه و نوع ارائه خدمات   4

شرح وظایف حسابداری   6

1-جمع آوری اسناد  6

2-  اطمینان از صحت صدور اسناد  7

4- صدور اسناد  7

5-  ورود اطلاعات به سیستم   8

6-  بالانس حسابها 8

7-  نظارت و کنترل   8

8- تهیه آمار و اطلاعات   9

9- سایر  9

10- عملیات پایان سال   10

انواع حسابداری   11

1-...................... حسابداری مالی: 11

۲-حسابداری دولتی: 11

۳-حسابداری قیمت تمام شده: 11

۴-حسابداری مدیریت: 11

۵-حسابداری هزینه: 11

نکاتی در رابطه با صورت های مالی   12

فصل سوم  15

تشریح روند کار و ارائه خدمات   15

1 ) جمع آوری اسناد ومدارک مثبته : 16

2 ) تجزیه وتحلیل اسناد ومدارک مثبته : 17

3 ) سند حسابداری : 17

نمونه ای از ثبت سند حسابداری   20

1)   ثبت سرمایه گذاری اولیه  : 20

2)   ثبت دریافت وام : 20

3)   ثبت خرید دارایی ها از قبیل آپارتمان ، ملزومات ، وسائط نقلیه ، اثاثه و... 20

4)   ثبت بازپرداخت بدهی و وام دریافتی: 20

5)   ثبت وصول مطالبات ( حسابهای دریافتنی ): 21

6)   ثبت برداشت : 21

7)   ثبت فروش دارایی ها : 21

8)   ثبت دریافت خدمات به صورت نقد ونسیه : 21

9)        ثبت پیش پرداختها : 22

10)      ثبت پیش دریافت ها : 22

11)        ثبت سرمایه گذاری مجدد: 22

4) دفتر روزنامه : 23

5 ) دفتر کل: 23

6 ) دفترمعین : 23

7) مانده گیری از حسابهای دفتر کل : 23

8 ) تراز آزمایشی : 23

9 ) اصلاح حسابها : 24

10) ترازآزمایشی اصلاح شده : 25

11) صورت سود وزیان : 25

12) صورت سرمایه : 26

13) ترازنامه : 27

14) بستن حسابهای موقت : 27

15) تراز اختتامی : 27

16) بستن حسابهای دائمی : 27

17) تراز افتتاحی در سال مالی جدید : 27

18) افتتاح حسابهای دائمی درسال مالی جدید : 28

دلایل نگهداری دفاتر روزنامه و کل   28

۱۶ دلیل تاثیر گذار در رد شدن دفاتر قانونی   29

دریافت وپرداخت   30

طبقه بندی حساب ها 31

- طبقه بندی حسابها به حسابهای دائمی و موقتی   32

- طبقه بندی حسابها به حسابهای حقیقی و اسمی   33

- طبقه بندی حسابها به حسابهای حقیقی ، شخصی و اسمی   33

فهرست جامع کدینگ کامل حساب‌های یک مؤسسه تولیدی و صنعتی   34

حساب‌های ترازنامه  34

استفاده کنندگان ازصورتهای مالی   41

استفاده کنندگان درون سازمانی  : 42

استفاده کنندگان برون سازمانی  : 42

سرمایه گذاران   43

اعطاء کنندگان وام ، اعتبار و سایر تسهیلات مالی : 43

فروشندگان کالاها و خدمات ( بستانکاران( : 43

مشتریان : 43

دولت : 44

سایر استفاده کنندگان : 44

سرمایه گزاران بالقوه : 44

کارگزاران بازار سرمایه : 45

جامعه : 45

سیستم حقوق ودستمزد  46

قوانین کار مربوط به حقوق و دستمزد  48

حقوق پایه (حقوق مبنا)  49

مدت کار: 50

کار روز و کار شب : 51

کار مختلط : 51

کار نوبتی : 51

اضافه کاری : 52

عیدی (پاداش آخر سال) کارگران مشمول قانون کار: 53

پاداش افزایش تولید: 53

فوق العاده مأموریت : 54

حق اولاد و عائله مندی : 54

تعطیلات و مرخصی ها 55

جدول حقوقی سال 97  58

کسورات حقوق و دستمزد  59

کسورات توافقی : 59

پیش پرداخت : 60

کسورات قانونی : 60

جدول معافیتی مالیاتی سال97  61

  61

اجرائیات : 62

بیمه  62

حق بیمه : 63

بیمه بیکاری   65

مالیات   66

مالیات های مستقیم : 67

مالیات های غیر مستقیم : 67

طبقه بندی حقوق و مزایا و نحوه محاسبه مالیات آن   67

درآمد مشمول مالیات حقوق   68

نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات حقوق   68

سیستم های حقوق و دستمزد  68

سیستم های مبتنی بر زمان   69

سیستم های پارچه کاری   69

طرح های مبتنی بر پاداش     69

توانایی صدور اسناد مربوط به حقوق و دستمزد : 69

ثبت تنظیم لیست: 69

ثبت تنظیم لیست حقوق و دستمزد با در نظر گرفتن حسابها یعنی حقوق و دستمزد : 70

ثبت تسهیم لیست در مؤسسات تولیدی : 71

ثبت تخصیص هزینه حقوق و دستمزد  72

حقوق پایه: 72

حق اولاد97  72

بن کارگری97  72

حق مأموریت: 72

اضافه کاری: 72

پاداش: 73

جمع حقوق و مزایا: 73

دستمزد اضافه کاری: 73

غیبت: 74

مالیات   74

مالیات های مستقیم : 75

مالیات های غیر مستقیم : 75

طبقه بندی حقوق و مزایا و نحوه محاسبه مالیات آن   75

مستمر: 75

غیر مستمر: 76

درآمد مشمول مالیات حقوق   76

نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات حقوق   76

سیستم های حقوق و دستمزد  76

سیستم های مبتنی بر زمان   77

سیستم های پارچه کاری   77

طرح های مبتنی بر پاداش     77

توانایی صدور اسناد مربوط به حقوق و دستمزد : 77

ثبت تنظیم لیست: 78

ثبت تنظیم لیست حقوق و دستمزد با در نظر گرفتن حسابها یعنی حقوق و دستمزد : 78

ثبت پرداخت : 79

ثبت تسهیم لیست در مؤسسات تولیدی : 80

ثبت تخصیص هزینه حقوق و دستمزد  81

Sheet  لیست حقوق ودستمزد: 81

حقوق پایه: 81

حق اولاد: 81

بن کارگری: 81

حق مأموریت: 81

اضافه کاری: 82

پاداش: 82

جمع حقوق و مزایا: 82

مساعده: 82

Sheet  دستمزد اضافه کاری و غیبت: 83

دستمزد اضافه کاری: 83

غیبت: 83

مالیات   84

مالیات های مستقیم : 84

مالیات های غیر مستقیم : 85

طبقه بندی حقوق و مزایا و نحوه محاسبه مالیات آن   85

مستمر: 85

غیر مستمر: 85

درآمد مشمول مالیات حقوق   86

نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات حقوق   86

سیستم های حقوق و دستمزد  86

سیستم های مبتنی بر زمان   87

سیستم های پارچه کاری   87

طرح های مبتنی بر پاداش     87

توانایی صدور اسناد مربوط به حقوق و دستمزد : 87

ثبت تنظیم لیست: 88

ثبت تنظیم لیست حقوق و دستمزد با در نظر گرفتن حسابها یعنی حقوق و دستمزد : 88

ثبت پرداخت : 89

ثبت تسهیم لیست در مؤسسات تولیدی : 90

ثبت تخصیص هزینه حقوق و دستمزد  91

Sheet  لیست حقوق ودستمزد: 91

حقوق پایه: 91

حق اولاد: 91

بن کارگری: 91

حق مأموریت: 91

اضافه کاری: 92

پاداش: 92

جمع حقوق و مزایا: 92

مساعده: 92

Sheet  دستمزد اضافه کاری و غیبت: 93

دستمزد اضافه کاری: 93

غیبت: 93

کاربرد رایانه در حسابداری   95

مدارک لازم برای تهیه اظهارنامه مالیاتی   96

مدارک مورد نیاز برای رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده  98

فهرست معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده  99

موارد ابطال و رد دفاتر از دیدگاه مالیاتی   101

انواع مالیات بر ارزش افزوده و مقایسه آنها 101

جریمه عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی به امور مالیاتی   104

جریمه عدم ارائه اظهارنامه و دفاتر  104

درگزارشات فصلی سال 1396 چه بخش ‌هایی وجود دارد؟  106

کار با نرم افزار پارسیان   107

حسابهاي كل   109

اضافه ، اصلاح ، حذف اطلاعات   110

حسابهاي معين   113

حسابهاي تفصيلی   119

تعریف گروه حساب ها 119

صدور سند حسابداری   121

اصلاح سند  حسابداری   126

چاپ کلیه حساب ها (کل، معین،تفصیلی) همراه با گردش عملیات و مانده حساب   135

فرمول محاسبه سود و زیان   136

تعریف صورت مالی   138

صورت مالی   140

ليست بدهكاران   141

ليست بستانکاران   141

لیست بدهکاران و بستانکاران   141

ریز گردش حسابها 141

كاركرد حساب   142

کارت حساب گروهی   142

فصل چهارم  144

آزمون آموخته ها و نتایج و پیشنهادات   144

نرم افزار پارسیان: 145

نرم افزار رافع7  145

قابلیت های ویژه این نرم افزار به شرح زیر میباشد؛ 145

گزارشات سیستم حسابداری   146

امکانات سیستم چک و بانک    146

گزارشات سیستم چک و بانک    147

نرم افزاراکسل   147

پیشنهادات و نتیجه گیری   147

 

شرکت خدماتی شرکتی است که با ارایه خدمات و کسب درآمد خدمات ارایه شده کسب سود می کند مانند موسسات آموزشی و آموزشگاههای فنی و حرفه ای آموزشگاهها رانندگی و شرکت ها و موسسات حسابداری و حسابرسی .

در مجموع با ارایه خدمات بدون ماده اولیه و فقط با خرید و هزینه کردن وسایل مورد نیاز خدماتی که خواهد دارد به ارایه خدمات می پردازد .

 

 

عملیات پایان سال

10-1 انجام اقدامات لازم به منظور تهیه ترازهای مورد نیاز مربوطه

10-2 انجام اقدامات لازم به منظور تهیه ترازهای اختتامیه و افتتاحیه طبق دستور العملهای مربوطه

10-3 آمارهای پایان سال و کلیه گزارشهای مربوطه (با استفاده از سیستم حسابداری)

10-4 انجام سایر اقدامات مربوطه به عملیات پایان سال و بستن حسابهای طبق دستور العمل بخشنامه ها و اطلاعیه های صادره

10-5 تهیه گزارشات منابع و مصارف هر ماه

10-6 تهیه گزارش تراز آزمایشی ماهیانه

10-7 تهیه ترازنامه ماهیانه شامل دارائی ها . بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

انواع حسابداری 1-    حسابداری مالی:

1- گونه‌ای از حسابداری که اطلاعات مالی را در قالب ترازنامه‌ها و صورت‌های سود و زیان برای استفاده داخلی سازمان و هم‌چنین برای گزارش‌دهی به سهامداران و ناظران دولتی جمع‌اوری، تحلیل و ارائه می‌کنند.

۲-حسابداری دولتی:

حسابداری دولتی، مجموعه عملیاتی است که با توجه به قوانین و مقررات مالی دولت و با رعایت اصول و فنون حسابداری، اسناد مالی را تنظیم و دفاتر روزنامه و کل و معین را ثبت نموده و گزارش‌ها و اطلاعات مالی را استخراج و تجزیه و تحلیل می‌نماید.

۳-حسابداری قیمت تمام شده: و....

 

وضعیت پرداخت حق بیمه های جدید

 

همچنین ۷ درصد نیز از سوی کارگر باید پرداخت شود که معمولا رقم آن از سوی کارفرمایان پس از کسر از حقوق کارگران به تامین اجتماعی پرداخت می شود. در مجموع ۳۰ درصد حداقل حقوق و یا مجموع دریافتی افراد در هر ماه باید به عنوان حق بیمه پرداخت شود.

برای سال جاری سیصد وشصت وهفت هزار و دویست وهفده تومان میباشد که سهم کارگر معادل85 هزار و 684 تومان میباشد.

وظیفه مهم اجرای صحیح قوانین مالیاتی کشور و وصول مالیات های مقرر به عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد. براساس قوانین مالیاتی کشور، انواع مالیات ها به شرح زیر است:

مالیات های مستقیممالیات های غیرمستقیم

مالیات های مستقیم :

مالیات هایی با رعایت قوانین مربوطه از دارائی و درآمد افراد وصول می گردد وشامل مالیات بر دارائی و مالیات بر درآمد می باشد.

مالیات های غیر مستقیم : مالیات هایی است که با رعایت قوانین مربوط به قیمت کالاها و خدمات اضافه گردیده و به مصرف کننده منتقل می گردد

 

توانایی صدور اسناد مربوط به حقوق و دستمزد :

براساس اطلاعات مندرج در لیست حقوق و دستمزد و در نظر گرفتن بیمه اجتماعی سهم کارفرما و بیمه بیکاری، لیست دریافت کنندگان وام و اقساط ماهیانه آنها- لیست دریافت کنندگان پیش پرداخت و مساعده و ....

ثبت های زیر در دفاتر زده می شود:

هزینه حقوق و دستمزد برابر است با جمع ناخالص حقوق مثل حق بیمه اجتماعی سهم کارفرما، حق بیمه بیکاری و ...

ثبت تنظیم لیست:

هزینه حقوق و دستمزد     ×××

                          مالیات پرداختنی     ×××

                                   بیمه پرداختنی         ×××

                                 وام پرداختنی           ×××

                        مساعده             ×××

                               پیش پرداخت           ×××

                            اجرائیات              ×××

                            خالص پرداختنی ×××

ثبت تنظیم لیست حقوق و دستمزد ماه ....

 

ثبت تسهیم لیست در مؤسسات تولیدی :

در مؤسسات تولیدی هنگام ثبت بابت تنظیم لیست بجای حساب «هزینه حقوق و دستمزد» حساب «کنترل حقوق و دستمزد» بدهکار می شود و علاوه بر ثبت های تنظیم و پرداخت، ثبتی نیز بایت تسهیم لیست صورت می گیردکه در این ثبت حساب «کنترل حقوق و دستمزد» را به همان مبلغ بستانکار می کنیم.

کنترل کالای در جریان ساخت            ×××

کنترل سربار ساخت                                     ×××

هزینه دستمزد بخش اداری و تشکیلاتی     ×××

هزینه دستمزد بخش توزیع و فروش        ×××

                                           کنترل حقوق و دستمزد      ×××

قیمت این فایل 29000تومان می باشد

خرید آنلاین

نمونه سوال پیام نور ( حسابداري وحسابرسي دولتي )رشته حسابداری تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90)  

نمونه سوال پیام نور ( حسابداری وحسابرسی دولتی )رشته حسابداری تمامی گرایش ها(نیمسال دوم 91-90)


نمونه سوال پیام نور ( حسابداری وحسابرسی دولتی )رشته حسابداری تم

ادامه مطلب  

دانلود گزارش کارآموزی و کارورزی حسابداری حقوق و دستمزد در کارخانه یزدباف  

دانلود گزارش کارآموزی و کارورزی حسابداری حقوق و دستمزد در کارخانه یزدباف


فرمت word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 46 صفحهدانلود گزارش کارآموزی و کارورزی حساب

ادامه مطلب  

دانلود فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم سند حسابداري کارگاه پروژه شرکت کارخانه با فرمت تصویری به صورت (JPG)1 صفحه  

دانلود فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم سند حسابداری کارگاه پروژه شرکت کارخانه با فرمت تصویری به صورت (JPG)1 صفحه


دانلود فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نم

ادامه مطلب  

گزارش کارآموزی رشته حسابداري در شرکت تجهيزات پزشكي  

گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت تجهیزات پزشكی


گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت تجهیزات پزشكی درفرمت ورد 30 صفحه قابل ویرایش موقعیت ر

ادامه مطلب  

تحقیق درباره سيستمهاي حسابداري وحسابرسي جديد  

تحقیق درباره سیستمهای حسابداری وحسابرسی جدید


این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 41 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات این فا

ادامه مطلب  

گزارش کارآموزی یک شرکت نرم افزاری  

گزارش کارآموزی یک شرکت نرم افزاری


فایل زیر گزارش کار آموزی کار در یک شرکت نرم افزاری میباشد شامل 33 صفحه فایل با فرمت word و قابل ویرایش است

ادامه مطلب  

گزارش کارآموزی رشته حسابداري در شرکت تجهيزات پزشكي  

گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت تجهیزات پزشكی


گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت تجهیزات پزشكی درفرمت ورد 30 صفحه قابل ویرایش موقعیت رشته کا

ادامه مطلب  

گزارش کار آموزی کار در شرکت گاز طرح متانول  

گزارش کار آموزی کار در شرکت گاز طرح متانول


فایل زیر گزارش کار آموزی آشنایی با  کار در شرکت گاز طرح متانول شامل 41 صفحه همراه با فهرست عکس و مطالب غنی در

ادامه مطلب  

دانلود گزارش کارآموزی شرکت چوب  

دانلود گزارش کارآموزی شرکت چوب


دانلود گزارش کارآموزی شرکت چوبدانلود گزارش کارآموزی شرکت چوب بابک   

ادامه مطلب  

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت نرم افزار  

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت نرم افزار


دانلود گزارش کارآموزی در شرکت نرم افزاردانلودگزارش کارآموزی در شرکت همراه نرم افزار نوین 

ادامه مطلب  

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت ریسندگی بافندگی  

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت ریسندگی بافندگی


دانلود گزارش کارآموزی در شرکت ریسندگی بافندگی دانلود گزارش کارآموزی کنترل کیفیت در شرکت ریسندگی بافند

ادامه مطلب  

گزارش کارآموزی کار در شرکت آی اس پی ارایه دهنده اینترنت شرکت هایی مثل ( پیشگامان و فناوا و آسیاتک )  

گزارش کارآموزی کار در شرکت آی اس پی ارایه دهنده اینترنت شرکت هایی مثل ( پیشگامان و فناوا و آسیاتک )


فایل زیر گزارش کارآموزی کار در شرکت آی اس پی ارایه دهنده

ادامه مطلب  

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت تولیدی صنعتی  

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت تولیدی صنعتی


دانلود گزارش کارآموزی در شرکت تولیدی صنعتیدانلود گزارش کارآموزی در شرکت تولیدی صنعتی( شرکت تولیدی پارس پلاست

ادامه مطلب  

دانلود کارآموزی حسابداری شرکت ساختماني  

دانلود کارآموزی حسابداری شرکت ساختمانی


برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.
کارآموزی حسابداری شرکت ساختمانی
پسوند : word (..doc) - صفح

ادامه مطلب  

تحقیق درباره حسابداري مديريت محيطي  

تحقیق درباره حسابداری مدیریت محیطی


لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل: WORD نوع فایل : doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )  تعداد صفحات : 16 صفحه&

ادامه مطلب  

گزارش کارآموزی و کارورزی رشته حسابداری صنعتی  

گزارش کارآموزی و کارورزی رشته حسابداری صنعتی


فرمت word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 95 صفحهگزارش کارآموزی و کارورزی رشته حسابداری صنعتی فهرستمقدمه .........

ادامه مطلب  

فایل آماده لایه باز گزارش کارکرد روزانه شرکت  

فایل آماده لایه باز گزارش کارکرد روزانه شرکت


فایل آماده لایه باز گزارش کارکرد روزانه شرکتاندازه A4psd100 درصد لایه باز وقابل ویرایشکیفیت بسیار مناسب برای چ

ادامه مطلب  

گزارش کار آموزی فعالیت در شرکت طراحی و گرافیکی  

گزارش کار آموزی فعالیت در شرکت طراحی و گرافیکی


فایل زیرگزارش کار آموزی فعالیت در شرکت طراحی و گرافیکی شامل 62 صفحه همراه با فهرست عکس و مطالب غنی در قالب یک

ادامه مطلب  

گزارش کارآموزی رشته نساجی در شرکت ایران پولین 143 ص  

گزارش کارآموزی رشته نساجی در شرکت ایران پولین 143 ص


گزارش کارآموزی رشته نساجی در شرکت ایران پولین 143 ص فایل ورد

ادامه مطلب  

گزارش کارآموزي رشته حسابداري در یک شرکت پیمانکاری  

گزارش کارآموزی رشته حسابداری در یک شرکت پیمانکاری


گزارش کارآموزی رشته حسابداری در یک شرکت پیمانکاری  درفرمت ورد 51 صفحه قابل ویرایشحسابداری یكی از عل

ادامه مطلب  

حسابداری شرکت ها  

حسابداری شرکت ها


حسابداری شرکت هانوع فایل:وردتعداد صفحه:239مقدمه:تعریف حسابداری (سنتی)حسابداری عبارتست از : فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیتهای مالی یك مؤس

ادامه مطلب  

پاورپوينت رشته حسابداری با عنوان اصول حسابداري 1  

پاورپوینت رشته حسابداری با عنوان اصول حسابداری 1


پاورپوینت رشته حسابداری با عنوان اصول حسابداری  1  در 337 اسلاید قابل ویرایشتعاریف حسابداری :  

ادامه مطلب  

گزارش کارآموزي رشته حسابداري در یک شرکت پیمانکاری  

گزارش کارآموزی رشته حسابداری در یک شرکت پیمانکاری


گزارش کارآموزی رشته حسابداری در یک شرکت پیمانکاری  درفرمت ورد 51 صفحه قابل ویرایشحسابداری یكی از عل

ادامه مطلب  

دانلود فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ طرح توجيه فني مالي و اقتصادي آموزشگاه حسـابداري با ظرفيت1664 دانش‌آموز در سال طرح توجيهي کارآفريني براي دريافت وام گرفتن مجوز يادگيري آغاز يک کسب و کار براي شرکت کارخانه اداره اشخاص حقيقي کارآفرينان افراد  

دانلود فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم برگ طرح توجیه فنی مالی و اقتصادی آموزشگاه حسـابداری با ظرفیت1664 دانش‌آموز در سال طرح توجیهی کارآفرینی برای دریافت وام گ

ادامه مطلب  

گزارش کارآموزی حسابداری - حسابداری شرکت آب و فاضلاب  

گزارش کارآموزی حسابداری - حسابداری شرکت آب و فاضلاب


فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 70بخشی از متن :  فهرست مطا لب   عنوان     &n

ادامه مطلب  

گزارش کارآموزی حسابداری اداره كار و امور اجتماعي شهرستان ميانه  

گزارش کارآموزی حسابداری اداره كار و امور اجتماعی شهرستان میانه


فرمت ورد و قابل ویرایشتعداد صفحات : 15 صفحه گزارش كارآموزی اداره كار و امور اجتماعی شهرستا

ادامه مطلب  

گزارش کارآموزی رنگ سازی شرکت روناس  

گزارش کارآموزی رنگ سازی شرکت روناس


این پروژه در فرمت word قابل اصلاح بوده که در 82 صفحه برای شما عزیزان آماده شده است  این پروژه شامل فهرست ، معرفی شرکت ، ت

ادامه مطلب  

تحقيق رشته حسابداری با عنوان تاثيرخصوصيات سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري بر عملکرد شرکت  

تحقیق رشته حسابداری با عنوان تاثیرخصوصیات سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد شرکت


تحقیق رشته حسابداری با عنوان تاثیرخصوصیات سیستمهای اطلاعاتی حسابد

ادامه مطلب  

فايل اکسل محاسبه سود و هزينه ها و حقوق يک شرکت  

فایل اکسل محاسبه سود و هزینه ها و حقوق یک شرکت


در این فایل اکسل حسابداری ، شما می توانید با وارد کردن ساعات کاری کارگران در هر روز ، مبالغ ثابت دستمزد هر سا

ادامه مطلب  

دانلود جزوه كاربردهاي منظر اندازه گيري فصل هفتم درس تئوري حسابداري (1)  

دانلود جزوه كاربردهای منظر اندازه گیری فصل هفتم درس تئوری حسابداری (1)


دانلود جزوه كاربردهای منظر اندازه گیری فصل هفتم درس تئوری حسابداری (1) 27صفحه فرمتw

ادامه مطلب  

گزارش کارآموزی کار در یک شرکت برنامه نویسی سرورینگ و کار با بانک اطلاعاتی و ذخیره سازی اطلاعات  

گزارش کارآموزی کار در یک شرکت برنامه نویسی سرورینگ و کار با بانک اطلاعاتی و ذخیره سازی اطلاعات


فایل زیر گزارش کار آموزی کار در یک موسسه آموزش عالی میبا

ادامه مطلب  

دانلود مقاله درمورد چهارچوب، مفاهيم اساسي و حسابداري شرکتهاي تعاوني  

دانلود مقاله درمورد چهارچوب، مفاهیم اساسی و حسابداری شرکتهای تعاونی


دانلود مقاله درمورد چهارچوب، مفاهیم اساسی و حسابداری شرکتهای تعاونی  29صفحه فر

ادامه مطلب  

پاورپوینت حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي درس مباحث جاري در حسابداري  

پاورپوینت حسابداری مسئولیتهای اجتماعی درس مباحث جاری در حسابداری


 پاورپوینت حسابداری مسئولیتهای اجتماعی درس مباحث جاری در حسابداری40اسلایدمقدمه•ر

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت درمورد ماليات بر درآمد در حسابداري مالي  

دانلود پاورپوینت درمورد مالیات بر درآمد در حسابداری مالی


دانلود پاورپوینت درمورد مالیات بر درآمد در حسابداری مالیفرمت فایل: پاورپوینتتعداد اسلاید: 35&

ادامه مطلب  

پاورپوینت با عنوان درس اصول حسابداري و هزينه يابي  

پاورپوینت با عنوان درس اصول حسابداری و هزینه یابی


45 صفحه اسلاید| قابل اجرا در آفیس 2010 و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپبخشی از اسلایدهاnشرکت تضامن

ادامه مطلب  

پاورپوينت رشته حسابداری با عنوان اصول حسابداري 1  

پاورپوینت رشته حسابداری با عنوان اصول حسابداری 1


پاورپوینت رشته حسابداری با عنوان اصول حسابداری  1  در 337 اسلاید قابل ویرایشتعاریف حسابداری :  

ادامه مطلب  

گزارش كارآموزي رشته مدیریت صنعتی عنوان با عنوان شرکت رنگ سازي  

گزارش كارآموزی رشته مدیریت صنعتی عنوان با عنوان شرکت رنگ سازی


 گزارش كارآموزی رشته مدیریت صنعتی عنوان با عنوان شرکت رنگ سازی درفرمت ورد 50 صفحه قابل ویر

ادامه مطلب  

تحقيق رشته حسابداری با عنوان تاثيرخصوصيات سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري بر عملکرد شرکت  

تحقیق رشته حسابداری با عنوان تاثیرخصوصیات سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد شرکت


تحقیق رشته حسابداری با عنوان تاثیرخصوصیات سیستمهای اطلاعاتی حسابد

ادامه مطلب  

پاورپوینت مروري بر حسابداري مالي  

پاورپوینت مروری بر حسابداری مالی


       نوع فایل power point قابل ویرایش 24 اسلاید قسمتی از اسلایدهاتجزیه و تحلیل صورتهای مالیترازنامه و

ادامه مطلب  

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت برق منطقه ای  

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت برق منطقه ای


فرمت word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 59 صفحهدانلود گزارش کارآموزی در شرکت برق منطقه ایگزارش شامل : مقدمهمعرفی شر

ادامه مطلب  

گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر با عنوان کارآموزی در شرکت کامپیوتری  

گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر با عنوان کارآموزی در شرکت کامپیوتری


گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر با عنوان کارآموزی در شرکت کامپیوتری درفرمت ورد 27 صفحه قاب

ادامه مطلب  

پاورپوینت پرسش و پاسخ سوالات اصول حسابداري 2 مطابق با استانداردهاي حسابداري ايران  

پاورپوینت پرسش و پاسخ سوالات اصول حسابداری 2 مطابق با استانداردهای حسابداری ایران


پاورپوینت پرسش و پاسخ سوالات اصول حسابداری  2  مطابق با استاندارد

ادامه مطلب  

دانلود فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ Service Invoice فاکتور خدمات Startup Costs Budget Worksheet بودجه هزینه استارآپ Travel Expense Report گزارش هزینه سفر Travel Reimbursement Form فرم بازپرداخت هزینه سفر به زبان انگليسي براي شرکت کارخانه باز  

دانلود فرم کامل و قابل ویرایش و چاپ نمونه فرم برگ Service Invoice فاکتور خدمات Startup Costs Budget Worksheet بودجه هزینه استارآپ Travel Expense Report گزارش هزینه سفر Travel Reimbursement Form فرم بازپرداخت

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت استانداردهاي حسابداري - 66 اسلاید  

دانلود پاورپوینت استانداردهای حسابداری - 66 اسلاید


    .1الزامات‌ این‌ استاندارد باید در مورد حسابداری‌ كلیه‌ داراییهای‌ نامشهود بكا

ادامه مطلب  

مقاله رشته حسابداری با عنوان حسابداري دولتی  

مقاله رشته حسابداری با عنوان حسابداری دولتی


مقاله رشته حسابداری با عنوان حسابداری دولتی  درفرمت ورد 28 صفحه قابل ویرایشمدیریت فرآیند تصمیم گیری است و

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق حسابداري مالياتي  

دانلود تحقیق حسابداری مالیاتی


مالیات مبلغی است که افراد و مؤسسات برای تأمین بخشی از هزینه ها و تحقق برخی از اهداف دولت می پردازند و معمولاً متناسب با میزا

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت در باره ی کیفیت سود  

دانلود پاورپوینت در باره ی کیفیت سود


لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 26 ا

ادامه مطلب  

پاورپوینت داده هاي حسابداري و ريسك فصل ششم درس تئوري حسابداري  

پاورپوینت داده های حسابداری و ریسك فصل ششم درس تئوری حسابداری


پاورپوینت  داده های حسابداری و ریسك فصل ششم درس تئوری حسابداری  12اسلاید درس تئو

ادامه مطلب  

پاورپوينت رشته هاي حسابداری و مالی با عنوان استانداردهاي حسابداري ايران  

پاورپوینت رشته های حسابداری و مالی با عنوان استانداردهای حسابداری ایران


پاورپوینت رشته های حسابداری و مالی با عنوان استانداردهای حسابداری ایران در 34

ادامه مطلب  

گزارش کامل کارآموزی در شرکت سایپا  

گزارش کامل کارآموزی در شرکت سایپا


با سلام خدمت دوستان گرامی فایل پیش رو گزارش کامل کارآموزی در شرکت خودروسازی سایپا مباشد که توسط بنده انجام شده است ،

ادامه مطلب  

صفحات ادامه نتايج:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >